We zijn alweer enkele weken onderweg in het nieuwe jaar maar ik denk met genoegen terug aan het begin van dit jaar. Wat was het heerlijk rustig op de weg, die week van 2 januari. Het leek wel of die rust ook invloed had op de gesprekken die ik die eerste week van januari had.

Mijn gesprekspartners waren relaxed, hadden (net als ikzelf) meer tijd voor bespiegelingen over “the big picture” op het gebied van duurzaamheid en ik heb er leuke, nieuwe contacten aan overgehouden. Als afsluiting van die eerste week hadden wij met al onze Valstar Simonis collega’s een super leuke nieuwjaarsbijeenkomst. Met elkaar lekker actief bezig met mijn collega’s en hun gezinnen in de Uithof in Den Haag. Duurzame relaties en goede menselijke verhoudingen, dat is voor mij een voorwaarde voor plezierig en succesvol werken.

Maar vanwaar die titel boven deze blog: Duurzame revolutie of duurzame evolutie?

Terugkijkend op de afgelopen maand, constateer ik dat er weer allerlei stappen zijn gezet op het gebied van een duurzamere en circulaire economie. Bij Valstar Simonis, bij de organisaties waarmee wij samenwerken en ook bij mij persoonlijk. Enkele voorbeelden.

Bij Valstar Simonis hebben wij de regeling voor onze leaseauto’s weer een stap duurzamer gemaakt.

Niet meer in labels kiezen maar in CO2-uitstoot. En natuurlijk is de bovengrens weer aangescherpt. En worden er steeds meer incentives ingebouwd om volledig elektrisch rijden te stimuleren.

Persoonlijk had ik last van een iPhone met een steeds minder lang functionerende batterij, irritant! Bij navraag werd mij gezegd: “Het toestel is al afgeschreven, dus je kunt een nieuwe smartphone uitzoeken”. Dit heb ik niet gedaan! Ik ben immers, behalve de batterij, nog steeds blij met het apparaat. Het was ook mogelijk om alleen de batterij te vervangen. En dat heb ik dus gedaan. Voor veel minder geld en minder milieubelasting, kan mijn iPhone weer een tijd mee. Hoelang precies is voor mij ook nog onzeker. Maar toch best een goed gevoel om het op deze manier op te lossen. Die mogelijkheid wordt mijn collega’s voortaan ook aanbevolen.

In de kerstvakantie ben ik privé van bank gewisseld. Van een bank in de middenmoot qua duurzaamheid en MVO naar de koploper. Alle beetjes helpen, zou ik zeggen.

En dan nog wat voorbeelden van duurzame ontwikkelingen in mijn zakelijke omgeving. Ik was bij de bijeenkomst over EnergieRijk Den Haag; het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Den Haag die samen naar een fossielvrij Den Haag streven. Dat fossielvrij slaat overigens op de energie, niet op de politiek…….

Met het RVB dat aangeeft “Wij willen geen rapporten meer die in de la verdwijnen maar een goed onderbouwd advies dat realistisch en pragmatisch is. Zodat wij echte stappen kunnen zetten.” Dat is duidelijke taal, die gezien de complexiteit van de materie toch nog wel behoorlijk wat inzet en “gemasseer” zal vergen. Maar, zeker in Den Haag, wordt gestaag voortgang geboekt op duurzaamheidsgebied, via de weg van de evolutie, niet de revolutie.

Tijdens de kick-off van onze samenwerking met het UMC Utrecht bespraken wij de duurzame ambities van het UMCU. ”In 2030 willen we CO2-neutraal zijn en de grondstofkringlopen gesloten hebben”.  Samen met enkele andere adviseurs en architecten, gaat Valstar Simonis werken aan een energie neutraal en circulair ziekenhuis. Dat zijn doelstellingen waar ik graag aan meewerk!

Medio januari was ik bij een inspirerende bijeenkomst van het Utrecht Sustainability Institute. Onder voortvarende leiding van Jacqueline Cramer werden 6 duurzame start-ups gepresenteerd. En die werden ter plekke gekoppeld aan grown-ups zoals overheden en gevestigde organisaties. Jacqueline Cramer als “marktmeester” die zeer hands-on de duurzame ontwikkeling versneld en concreet maakt. En zo, als kennis makelaar, partijen samen laat werken aan de circulaire economie.

Al met al een vruchtbaar begin van het nieuwe jaar. Met inspirerende voorbeelden van de, geleidelijke maar zekere, verandering naar een duurzame, circulaire economie.

Leve de duurzame evolutie!