Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk bouwt Utrecht de nieuwe stadswijk Merwede. Het huidige bedrijventerrein gaat plaatsmaken voor een groene, autovrije wijk met tussen de zes- en tienduizend woningen. Vastgoedontwikkelaars Boelens de Gruyter en G&S Vastgoed gaan voor belegger Round Hill Capital een groot deel van deze nieuwe stadswijk ontwikkelen. Valstar Simonis is als adviseur technische installaties en duurzaamheid samen met DGMR bij dit unieke project betrokken. Met Elies Koot, projectontwikkelaar bij Boelens de Gruyter, Theo de Boer en Olaf Oosting, senior adviseurs van Valstar Simonis nemen we Merwede onder de loep.

De nieuwe wijk Merwede wordt wel gezien als een voorbeeld voor grootschalige woningproductie in Nederland. Waarom?
Elies: “Het is een bijzonder project omdat op het oude bedrijventerrein verschillende ontwikkelaars eensgezind samenwerken aan hetzelfde doel: het terrein transformeren naar een nieuwe wijk met ruimte voor 6.000 woningen en 100.000 m2 commerciële ruimten. Vaak zie je dat de belangen zo verschillend zijn, dat samenwerken nauwelijks mogelijk is. Waarom het hier wel lukt? Dit is een oud bedrijventerrein waar een deel van de gebouwen al echt is afgeschreven. Alle stakeholders zijn ervan doordrongen dat dit bij uitstek een plek is om die zo broodnodige transformatie in te vullen. Maar daarmee zeg ik niet dat het een eenvoudige opgave is…”

Impressie nieuwe wijk Merwede

Uitdagingen op gebiedsniveau

Wat maakt het zo ingewikkeld?
Olaf: “Het is een binnenstedelijk project, waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Dat maakt het sowieso al complex. Daarnaast hebben we een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. Dat ambitieniveau wordt door de gemeente Utrecht ook nadrukkelijk gevraagd, dat is belangrijk voor de daadwerkelijke realisering ervan. Voor ons brengt dat verschillende vraagstukken met zich mee. Hoe kunnen we voldoen aan de ambitieuze BENG-eisen en hoe realiseren we voldoende duurzame energieopwekking? Wat is de milieu-impact van de materialen en hoe kunnen we de MPG-score zo laag mogelijk houden? Na energie is nu circulariteit de grote uitdaging. Dat vraagt om innovatieve oplossingen.”

Theo: “Dit is een project waarbij niet alleen een beroep wordt gedaan op onze technische kennis. Wij denken mee over de complete puzzel: dus niet alleen op gebouwniveau maar vooral ook op gebiedsniveau. Vaak wordt de techniek letterlijk en figuurlijk op de gebouwen ‘geplakt’; hier is het echt een integraal onderdeel in de ontwerpopgave. Kijk bijvoorbeeld eens naar de WKO-installatie. Waar we dat bij een ‘normaal’ project voor één opdrachtgever realiseren, ontwikkelen wij, samen met de adviseurs van de andere ontwikkelaars, nu één WKO-systeem voor een heel gebied en hebben we met zes opdrachtgevers te maken.”

Duurzaam en gezond

Een van de thema’s van de nieuwe wijk is gezond en duurzaam. Hoe zien we dat straks terug?
Elies: “Op verschillende manieren. Het wordt bijvoorbeeld een autovrije wijk en dus zie je geen auto’s in het straatbeeld. De focus ligt echt op fietsers en voetgangers: duurzaam én gezond! Verder wordt de wijk gasloos en is er veel aandacht voor groen, zowel op de daken als op ooghoogte.” Theo: “Daar zit voor ons ook een deel van de uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat het technisch klopt en toch mooi blijft? We willen de lage daken groen, aantrekkelijk en toegankelijk maken en de hoge daken vol leggen met zonnepanelen: daar moeten we de juiste balans in zien te vinden.”

Impressie park en wijk Merwede

Divers en toekomstbestendig

Wat is er nog meer zo bijzonder aan het project Merwede?
Olaf: “Wat mij betreft ook de diversiteit aan woningen. Ik ben ervan overtuigd dat dit echt bijdraagt aan het woonplezier van de toekomstige bewoners.”
Elies: “Klopt: de gebouwen zijn straks niet allemaal eenheidsworsten. Ik hoop en verwacht dat dit een project is waar ik met trots op terugkijk. Als de eerste bewoners in 2025 hier hun intrek nemen, komen ze in een fijne, vooruitstrevende en toekomstbestendige wijk te wonen.”

 

Dit artikel verscheen eerder in Valstar Visie, nr. 13. Lees de hele Valstar Visie hier.