(door Olaf Oosting) 

Binnen Valstar Simonis speelt duurzaamheid een grote rol. Niet voor niets luidt onze missie dat we onze kennis maximaal inzetten voor een gezonde en houdbare wereld. De energietransitie is vanzelfsprekend een belangrijke drijfveer in ons doen en laten. We doen onze uiterste best om met onze adviezen eraan bij te dragen dat de doelen van het Parijs-akkoord daadwerkelijk gerealiseerd worden. En liefst nog eerder dan voorzien.

Sinds 2015 is het thema circulariteit aan ons duurzame palet toegevoegd. Circulariteit draait om het behoud van waarde van gebruikte producten en materialen en daarmee het uitbannen van de winning van nieuwe grondstoffen. Dat laatste put de aarde uit, kost vaak zeer veel energie en zorgt voor aanzienlijke vervuiling van de omgeving. Als initiator van de TVVL Expertgroep Circulaire Installaties is Valstar Simonis al jaren actief om het thema binnen onze branche hoger op de agenda te krijgen. We zien de vraag steeds vaker terugkomen en moedigen het thema aan bij onze opdrachtgevers.

framework voor circulaire bestaande gebouwen

Circulair ontwerpen

Binnen circulariteit onderscheiden we drie belangrijke pijlers: het ontwerp, het product en het businessmodel. Op het ontwerp kunnen we zelf de meeste invloed uitoefenen. We sturen steeds concreter in ons ontwerpproces op materiaalimpact en streven naar maximale flexibiliteit in een pand. In het kader hiervan hebben we onze input geleverd in het CB’23 actieteam Circulair Ontwerpen. CB ’23 is een platform dat veel organisaties aan elkaar verbindt om circulair bouwen concreet voor elkaar te krijgen.

Materialenpaspoort

De andere circulaire pijlers zijn een circulair product en een circulair businessmodel. Hoewel we doorgaans niet direct zelf de leverancier voorschrijven, zit hierin voor de branche wel het zwaartepunt. De materialen die we in installaties gebruiken, worden door de producenten en leveranciers geleverd. Een goede ketensamenwerking is dan ook van het grootste belang. Er is nog weinig bekend over de herkomst en mogelijke toekomst van installatieproducten en -materialen. Daarom hameren wij voortdurend op de toepassing van een materialenpaspoort in onze projecten.

Als adviseur zien we het als onze taak om het belang te blijven benadrukken en partijen actief te bevragen op dit onderdeel. Een paspoort is overigens geen doel op zich, maar een middel om inzicht te krijgen en een startpunt om actie te ondernemen. Ook ontstaan er mondjesmaat circulaire proposities in onze branche, zoals het ‘As a Service’-model of een terugkoopgarantie. Niet de heilige circulaire graal, maar het legt wel de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid voor hergebruik van producten of materialen op de juiste plek: de producent van het product.

Actieve kennisdeling

Niet alleen bij nieuwbouwprojecten is het zaak om circulariteit actief te promoten en implementeren. Een enorme potentie bevindt zich binnen de bestaande bouw. Valstar Simonis heeft daarom actief meegewerkt aan het Framework voor circulaire bestaande gebouwen, een uitgave van de Dutch Green Building Council. Samen met partners schreven we een pragmatisch raamwerk, waarin het onderdeel installaties een duidelijke plek heeft gekregen. Er zijn concrete handvatten geformuleerd, zoals bijvoorbeeld de inpassing van een circulaire onderhoudsplanning. De kennis die we binnen Valstar Simonis opbouwen, delen we veelvuldig. Zo verzorgen we expertlessen bij de HIT-W-opleiding van Avans+, geven we (online) lezingen via onder andere TVVL en nemen we deel in het Scientific Committee van het Clima2022-congres.

Integrale opgave

De COVID-crisis en het IPCC-rapport van begin augustus 2021 hebben nogmaals duidelijk gemaakt dat het stimuleren van circulariteit een integrale opgave is. Hierin kunnen de belangen soms tegenstrijdig zijn en per opdrachtgever en situatie variëren. Er ligt dus een forse uitdaging op ons te wachten, die we niet alleen kunnen en willen klaren. Daar hebben we de hele keten bij nodig!

 

foto olaf oosting

Over de auteur:
Olaf Oosting is in de zomer van 2020 toegetreden tot het directieteam van Valstar Simonis. Olaf is een autoriteit op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Dit doet hij niet alleen als senior adviseur bij de projecten van Valstar Simonis maar ook installatiebranche-breed als bestuurslid van TVVL.